pl
en
Zaloguj / Zarejestruj
0

Domki w Bieszczadach

muzeum rabat 37%

Domki w Bieszczadach

Zaprezentowano sylwetki ojca polskiej geologii ks. Stanisława Staszica oraz odkrywcy złóż siarki prof. Stanisława Pawłowskiego. Są tu też podstawowe informacje na temat złóż siarki i budowy geologicznej miejsc, w których ją wydobywano.

Na tle dioramy z odkrywkowymi kopalniami siarki pod Tarnobrzegiem, z panoramicznymi fotografiami gigantycznych koparek zdejmujących nadkład ziemi zaprezentowano modele maszyn stosowanych w kopalniach odkrywkowych w Piasecznie i Machowie, a także bryły skrystalizowanej siarki. Liczne fotografie prezentują wspomniane kopalnie.

Fragmenty maszyn i urządzeń, plansze ze schematycznymi rysunkami koparek stosowanych w kopalniach odkrywkowych, tablice informacyjne i ostrzegawcze, telefony kopalniane, latarnie, próbki siarki przetworzonej. Eksport polskiej siarki symbolizuje model statku „siarkowca”; nieco dalej symboliczne koło z różnymi produktami codziennego użytku, do wytworzenia których niezbędna jest siarka.

Kopalnie otworowe siarki w Jeziórku, Machowie II i Grzybowie oraz Osieku ilustruje diorama takiego przedsiębiorstwa górniczego oraz modele i przekroje urządzeń tłoczących gorącą wodę w głąb złoża, oraz szczegółowo rozrysowany schemat działania kopalni otworowej siarki (podziemnego wytopu). 
Prezentowane są również przedmioty i urządzenia stosowane przez Stację Ratownictwa Górniczego takie jak kombinezony, maski, aparaty tlenowe i inne, ułatwiające niesienie skutecznej pomocy zagrożonym górnikom. 

Część ekspozycji poświęcono tradycjom górniczym, które siarkowcy przejęli z obyczajów górniczych ukształtowanych na przestrzeni kilku stuleci, zwłaszcza w środowisku górników solnych i węglowych. Koncentrują się one głównie wokół górniczego święta, tj. dnia św. Barbary, 4 grudnia. Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt kufli górników siarkowych, wykonanych nie tylko z okazji Karczem Piwnych. 

Na placu obok budynku Muzeum znajdują się fragmenty maszyn i urządzeń będących niegdyś na wyposażeniu odkrywkowej kopalni siarki w Machowie, tworzące mini skansen górniczy. Są to m.in.: pompa z silnikiem, bęben napędowy, dwa transformatory, szafka sterownicza ze studni głębinowej, budka sterownicza, myjka do gumiaków oraz dużych rozmiarów tablica znamionowa gigantycznej koparki z kopalni siarki w Machowie.

Dane kontaktowe

Purkyniego 11,
50-155 Wrocław
panoramaraclawicka.pl,
biuro@panoramaraclawicka.pl
tel.: +48 713 44 23 44

Godziny otwarcia

Purkyniego 11,
50-155 Wrocław
panoramaraclawicka.pl,
biuro@panoramaraclawicka.pl
tel.: +48 713 44 23 44

Domki w Bieszczadach
ul. Pawłoskiego 14
39-400, Zamość

cel.: (13) 468-42-20
www.domkiwbieszczadach.pl/

Otwarte cały rok

Kontakt

Obserwuj nas